1. ÜLDTINGIMUSED
Käesolevad müügitingimused kehtivad Riveli OÜle (edaspidi „Müüja”) kuuluvast Riveli e-poest (aadressil: www.riveli.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi “Tellija”) vahel.

2. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE
Riveli e-poes (aadressil www.riveli.ee) tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Riveli OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. Riveli OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

3. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU
Pärast tellimuse vormistamist Tellija poolt, edastatakse Tellijale tellimuse kinnitamiseks arve. Arve edastatakse Tellijale elektrooniliselt, Tellija poolt e-poes kasutajaks registreerimisel märgitud e-posti aadressile.
Tellitud kaupadele on transport tasuta. Tellitud kaup toimetatakse Tellija valikul kas Eesti posti maksikirjana või Smart Posti keskustesse.
3.1 Müügitehingu eest tasumise võimalused:

  1. Tellija tasub müügitehingu koguhinna vastavalt Müüja poolt elektrooniliselt saadetud arvele, Müüja arvelduskontole Swedbanka (maksekorralduse tegemisel palume märkida “selgituse väljale” arve number);
  2. Tellija tasub müügitehingu pangalinki kasutades SEB Ühispanka või Swedbanka. Tellijale saadetakse tellimuse kinnitus sisestatud e-postile.
  3. Tellija tasub müügitehingu koguhinna vastavalt Müüja poolt elektrooniliselt saadetud arvele  sularahas kaubale järele tulles.

Juhul, kui tellimuse edastamisest Müüjale  on möödunud 2 päeva ja  Tellija poolset makset ei ole laekunud Müüja arvelduskontole,  tühistab Müüja tellimuses olevate kaupade broneeringu!
Makse hilisema laekumise korral Müüja arvelduskontole ei garanteeri Müüja tellitud toodete olemasolu laos.

4. TARNEAEG JA TRANSPORT
Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse vastavalt Tellija valikule kas Eesti Posti või SmartPost postiautomaatides
Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Hilisematest tarnetest erandjuhtudel teavitatakse Tellijat e-posti teel.
Eesti Posti pakiedastusteenus
Pakk kaaluga kuni 2 kg saadetakse Tellijale tähitud maksikirjana. Kaalult suuremad pakid, s.o üle 2 kg, saadetakse standardpakina. Paki saab Tellija kätte lähimast postkontorist. Teate paki saabumise kohta edastab Eesti Post Tellija postkasti.

SmartPost
Pakk saadetakse Tellijale SmartPostiga Tellija poolt soovitavasse pakiautomaati (iseteeninduslik postkontor). Pakiautomaadid asuvad kaubanduskeskustes. Tellija valib paki saamiseks sobiva pakiautomaadi ( http://www.smartpost.ee/eteenindus/kiosks )
Tulen ise pakile järele
Müüjaga kokkuleppel on Tellijal võimalik ka ise tellimusele järele tulla. Kui tellimus on Müüja poolt komplekteeritud saadame Tellijale e-kirja ning lepime pakile järele tulemise ajas kokku.

5. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA
Tellijal on õigus Riveli e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates paki saamise päevast. Tellija poolt tagastatav toode peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh toote müügipakend, etikett) kui paki kätte saamise hetkel.
Tagastamine Eesti Posti vahendusel
Müügitehingust taganemise korral palume Tellijal täida tagastuslehe (tagastuslehe saadab Müüja Tellijale e-kirja teel), pakneda kaup postipakendisse ja postitada pakk Müüjale Eesti Postis. Müügitehingust taganemise korral palume teavita Riveli e-poodi, saates e-kiri aadressile riveli@riveli.ee.
Toote tagastamise korral maksab Müüja tagastatud toote maksumuse Tellija arvelduskontole 2 tööpäeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamisest. Tellija poolt tasutud paki kohale toimetamise teenustasu (postikulu) kauba tagastamisel ei tagastata.

6. MÜÜJA VASTUTUS
Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele.  Tellija teavitab defektse kauba saamisest Riveli e-poodi viivitamatult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile riveli@riveli.ee.
Müüja ei vastuta : 
a.) Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
b.) Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
c.) Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
Toote nõuetele mitte vastavusest teatada e-mailile riveli@riveli.ee . Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Toote tagastamise transpordikulud kompenseerib Müüja.
Tellijale kantakse tagastatud kauba eest toodete eest tasutud summa koos transpordimaksuga Tellija pangakontole 7 – 14 tööpäeva jooksul. Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama viivitamatult, 7 päeva jooksul. Kui Tellija on toodet kasutanud ka pärast vea ilmnemist, ei rahuldata Tellija pretensioone.

7. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA
Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust tahaneda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja  tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.

8. ISIKUANDMETE KAITSE
Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud Riveli e-poe registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks.

Share